Grafické zpracování výroční zprávy

13
bodů

grafické zpracování výroční zprávy

Design
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

originální výroční zpráva

Popis

Potřebovali bychom graficky zpracovat výroční zprávu organizace. Všechny podklady dodáme

Komentáře

David Rýpal 3. 4. 2018
Dobrý den, jaký je zhruba rozsah VZ? Budete ji tisknout nebo půjde pouze o elektronickou verzi?
Dobrý den, měla by mít cca 4 str. vel A4 (v takovém rozsahu mám podklady) - kapitoly- o nás, projekty, volnočasové aktivity, pravidelné akce, hospodaření kontakty. Budeme ji i tisknout ale jen velmi málo. Především elektronicky.
David Rýpal 4. 4. 2018
Děkuji a ještě jsem se zapomněl zeptat na požadovaný termín dodání?
Tak do 30.6. myslíte, že byste se toho ujal?
David Rýpal 4. 4. 2018
To je v pohodě.
David Rýpal 4. 4. 2018
Pošlete mi prosím data.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.