Naučte koalu anglicky!

0
bodů

Přeložení webu koalice Za snadné dárcovství do angličtiny

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jelikož začínáme spolupracovat i mezinárodně, stoupá potřeba webových stránek v angličtině

Popis

Jsme koalice neziskových organizací, které spojuje profesionální zájem o rozvoj individuálního dárcovství. Poskytujeme bezpečný prostor pro sdílení know-how. Webové stránky slouží jako naše širší vizitka, ale v poslední době nedostačuje její česká verze - spolupracujeme i mezinárodně a pro ty účely je anglická mutace nezbytná. Webové stránky můžete najít zde: www.snadnedarcovstvi.cz
Spojujeme profesionální individuální fundraisery
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Sdružujeme neziskové organizace, které se na vysoké profesionální úrovni věnují individuálnímu fundraisingu. Zajímá nás takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporujeme spolupráci mezi členskými organizacemi, výměnu praktických zkušeností a rozvoj know-how v oblasti vztahového fundraisingu. Koalice přispívá i k překonávání překážek, které proces darování komplikují.