Pomoc s propagací na sociálních sítí

0
bodů

Sociální sítě
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro získání potenciálních dárců a příznivců bychom rádi využili možnou propagaci naší organizace na sociálních sítí.

Popis

Rádi bychom využili možnost propagace naší organizace na sociálních sítí ale kromě běžného užívání s tím dál bohužel moc neumíme, proto bychom chtěli požádat zda by se našel někdo kdo by nám v začátku pomohl.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity