Připráva skládačky do tisku

0
bodů

Chceme udělat skladačku s prezentací naší organizace a nevíme, jak ji přesně připravit do tisku.

Design
Grafika
připrava podkladů pro tisk
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro naší prezentaci potřebujeme nějaký letáček, který bude vypadat trochu k světu.

Popis

Potřebujeme poradit od někoho, kdo umí připravit skládačku do tisku. Jaké je uspořádání stran, jaké jsou jejich rozměry, jaké ořezové značky je potřeba vložit do tiskových podkladů. Pro profesionála, který se tím zabývá a mohl by nám poslat i nějaké vzory, jsou to odhadem 2-3 mailové konzultace.
Podporujeme místní ekonomiku
Životní prostředí
Ceres vytváří alternativní ekonomiku pro region – šíří vědomosti a sdružuje ty, kterým záleží na budoucnosti. Až do nástupu globalizace byla ekonomika postavena na lokální produkci, dováželo se pouze luxusní zboží. Pas se jednotlivé oblasti začaly specializovat. Bohatství to však přineslo pouze pár regionům, ostatní se předhání v závodě o co nejnižší náklady. Namísto prosperity se šíří bída. Proti problémům, které sebou globalizace přináší, se dá bojovat i na místní úrovni. Existují praktické příklady, jak řešit kritickou ekonomickou situaci pouze se zdroji, kterými disponuje region. Naše aktivity vycházejí z Brna.