Bezdomovecký Hřbitov

13
bodů

Pomozte vytvořit důstojné místo posledního odpočinku, pro ty na které za jejich života zapomělo.

Tvorba webu
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Rádi bychom chtěli aktivitu facebookové stránky převést na web.

Popis

Web navazuje na facebookovou skupinu Bezdomovecký hřbitov, viz https://www.facebook.com/groups/237077260079434/?ref=br_rs​ . Skupina je sice využívána a funguje, nicméně je problém v ní např. vyhledávat. Samostatná webová stránka by tak měla převzít některé funkce skupiny a další přidat či doplnit. Počítá se s tím, že skupina bude zachována, příspěvky na webu se do ní budou automaticky přidávat a bude fungovat jako další možný kanál komunikace. Web si klade za cíl následující: ● Informování lidí bez domova a lidí pracujících s lidmi bez domova o úmrtích lidí bez domova. ● Informování veřejnosti o problematice lidí bez domova. ● Evidence úmrtí za účelem tvorby statistik. ● Možnost virtuální piety pro pozůstalé a místo pro psaní kondolencí. ● Informovat o bohoslužbách pro lidi bez domova.
Podpora lidí bez domova
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Jsme skupina profesionálů pracující s bezdomovci. Sdružujeme se v neformální skupině „Bezdomovci lidé jako my“, a to s cílem změnit negativní obraz bezdomovectví a zároveň ukázat realitu této problematiky. Naše skupina se snaží informovat veřejnost o bezdomovectví, a to co nejvíce objektivně. Jsme aktivní na facebooku https://www.facebook.com/lidejakomy/. Naším cílem není propagovat službu nebo organizaci, ale samotnou problematiku bezdomovectví. Tato neformální skupina je tvořena členy z různých organizací či úřadů se společným cílem, a to vytvořit reálný obraz bezdomovectví bez stereotypu a bez negativní konotace.