Vytvoření systému práce s dobrovolníky

0
bodů

Fundraising
Strategie
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Naše sdružení má spoustu aktivit a málo lidí. Potřebujeme přilákat dobrovolníky a následně si je i udržet.

Popis

Potřebovali bychom poradit, jak přilákat dobrovolníky, udělat z naší organizace akreditované dobrovolnické centrum, následně dobrovolníky udržet, pracovat s nimi, odměňovat je, atd. Tzn. vytvořit systém práce s dobrovolníky.
Sdružení podporující občany Úštěcka
Občanské sdružení TOOCAN HELP bylo založeno v roce 2012 s myšlenkou zastupovat zájmy rodičů a dětí, napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožnit jim seberealizaci a aktivně působit v oblasti vzdělávání dětí i dospělých a napomoci tak k vytváření zájmových, vzdělávacích a informačních programů. Dlouhodobým cílem je vytvořit v lokalitě mateřské centrum, které bude vytvářet místo pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých a jejich vzdělávání a funkčně propojit sdružení s místními občany a stát se tak významným lokálním aktérem na poli vzdělání, kulturního a společenského vyžití a informovanosti o nových směrech.