Propagace Programu 3G-tři generace

0
bodů

Hledá se rádce ohledně strategie propagace

Marketing
Návrh výzkumu
Strategie
Strategie propagace
PR
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom světu připomněli náš program a především zjistili, kde oslovit naše dobrovolníky a dobrovolnice ve věku 50+

Popis

Kde se pohybuje naše cílová skupina? Jak je nejlépe oslovit? Jak motivovat? Napsat článek, ale kde a koho oslovit případně jaké mít připravené podklady? To jsou otázky které si kladu, abych našla přesně ty dobrovolníky, kteří po nás touží, ale neví o nás... Ocenila bych konzultace, rady a porady.
Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví.
Jsme nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Naším dlouhodobým cílem je aby u nás přibývalo dobrovolníků i oblastí v nichž působí, ale také aby se zvyšovala kvalita dobrovolnických programů a profesionalita lidí, kteří s dobrovolníky pracují. V souladu s tímto poslání realizujeme množství aktivit; podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.