letáček burza dětského oblečení

7
bodů

letáček pro naši organizaci

Design
Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

letáček pro propagaci jarní burzy dětského oblečení

Popis

Každoročně pořádáme burzu dětského oblečení a hraček a potřebovali bychom vytvořit zajímavý letáček pro tuto akci. Podklady dodáme.

Komentáře

Petra Ščuková 22. 1. 2018
Dobry den, rada pro vas letacek udelam.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.