Cílem je natočit unikátní dokument o cestě odpadů

13
bodů

FILM PLNÝ ODPADU

Marketing
Grafika
Copywriting
Public Relations
Sociální sítě
Fundraising
Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Pomohou s crowdfundingovou kampaní - HITHIT

Popis

Hledáme nadšence, odborníky, kteří nám pomohou s crowdfundingovou kampaní. Potřebujeme získat finance na realizaci projektu. Kampaň by měla oslovit každého člověka ve společnosti, který denně konzumuje a produkuje odpady. Ale každý nezná, co se s vyprodukovanými odpady dále děje. Necháme lidem nahlédnout pod pokličku další cesty odpadů. Film bude zabírat problematiku na různých místech našeho kontingentu. Film nebude o barevných kontejnerech! Finance chceme získat prostřednictvím ( HITHIT.CZ) Cílem je natočit unikátní dokument o cestě odpadů. Není všechno černobílé, jak se zdá. Každý z nás by měl dojít k poznání, jakým způsobem můžeme ovlivnit naše lidské počínání.
Podpora trvalého rozvoje recyklace odpadu
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Našim cílem je rozvoj trvale udržitelných forem nakládání s odpady s ohledem na vývoj tržního prostředí, cyklické využívání odpadů, přetváření odpadů v dále použitelný materiál.Environmentální vzdělávání zejména pro mladé generace. Vytvářet povědomí o tématech relevantních z hlediska budoucnosti, jako je odpadové hospodářství a využívání druhotných surovin.