Dohoda o provedení práce

0
bodů

Vypracování smlouvy mezi spolkem a novým zaměstnancem (řidičem)

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Potřebovali bychom zapracovat do smlouvy určité parametry

Popis

Nové parametry: - závazek za zaplacenou odbornou způsobilost (profesní průkaz řidiče + psychologické vyšetření) - tento závazek bychom rozpočítali na 4 měsíce, po nichž bude ukončen, - výpovědní lhůta 15 dní, - na dobu určitou, - přílohou bude předávací protokol (mikrobus), - mzda by byla vyplácená bezhotovostně na účet zaměstnance. Stačí nám do nějaké vzorové smlouvy vložit výše uvedené parametry. Hlavičku si vyplníme samozřejmě sami.
Zástupci rodičů, kteří jsou propojeni se školou
Vzdělávání
Občanská společnost
Rodiče dětí, které dochází do Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi. Výbor spolku zastupuje rodiče při jednání ze školou a je přímou podporou školy v dalším rozvoji a fungování. Předávání informací rodičům. Zajišťování sponzoringu. Zajištování školního mikrobusu pro děti, které nemají odvoz, či nemohou autobusem.