Překlad anglických textů pro náš web

0
bodů

Chceme mít na webu aktuální a zajímavé informace ze zahraničních webů

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Kvalitní a dostupné informace pro návštěvníky webu

Popis

Potřebujeme přeložit texty z anglických webů s tématikou LGBT, abychom poskytovali na našem webu www.sestryvecneradosti.cz aktuální a odborné informace. V současné době máme na stránkách pouze odkazy na české LGBT orgabizace. Chceme uživatelům a uživatelkám webu nabídnout i text jedné organizace z Londýna, která má text psaný uživatelsky zajímavější.
HIV/AIDS,LGBTQIA+, Lidská práva
České sestry věčné radosti (SPI CZ) jsou členky mezinárodní organizace „Sistes of Perpetual Indolgence“, která se od roku 1979 věnuje prevenci HIV, propagaci zdravého životního stylu a rovnoprávného postavení trans, gay, lesbických a bisexuálních lidí ve společnosti. Naším znakem se staly bíle pomalované obličeje, kterými upozorňujeme na smrt v důsledku onemocnění AIDS. Bílá barva je doplněna různými barevnými odstíny, které naopak symbolizují život a radost.