Plakát ples

7
bodů

Vytvoření plakátu na ples

Design
Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme vytvořit plakát k propagaci námi pořádaného plesu

Popis

Potřebujeme vytvořit plakát k propagaci námi pořádaného plesu. Potřebné podklady dodáme.

Komentáře

Roman Cinis 30. 11. 2017
Dobrý den, jaký je termín?
Dobrý den, ples bude 24.2.2018
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.