Začátek plavby v NO

13
bodů

Rozhoupejte s námi loď a zvedněme kotvy

Právo
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

právní poradenství aneb neznalost zákona neomlouvá

Popis

Jsme na začátku dlouholeté plavby a nemáme 100% právní zázemí, tudíž ani plavební lístek. Stojíme stále na břehu i s připravenou lodí. Můžete to být právě Vy, kteří nám vydáte plavební lístek a budeme moci společně vyplout. Jedná se nám o ujasnění právních zákonů, a našich limitů (co můžeme a nemůžeme) - tak ať v tom máme jasno!(vedení NO, zájmových aktivit, táborů, prodej výrobků)
Tlupa divých lidí se zajímá o všechny dobré lidi
Tlupa divých lidí se zajímá o všechny dobré lidi, očistu duše od každodenního stereotypu a zabývá se rozvojem znalostí i dovedností v přírodě. Byla založena za účelem podpořit jedince i rodiny, kteří mají chuť užít si rozmanitou přírodu Krkonoš, zejména v Rudníku a okolí. Našimi programy nejenže zkvalitňujeme jejich životy, ale zároveň přispíváme ke kulturnímu bohatství naší země. Naším cílem je vytvořit soběstačnou základnu, na jejíž platformě se bude beze zbytku naplňovat naše hlavní myšlenka – zde budou všichni vítáni a tady s dětmi zažijeme spoustu zábavy a poznání, a to bez civilizačního ruchu.