Webové stránky hospice

13
bodů

Úprava webových stránek našeho hospice

Tvorba webu
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Modernizace webových stránek

Popis

Moc bychom prosili o grafickou úpravu webových stránek. Máme nově poupravené logo a budeme potřebovat zakomponovat Banner Darujme.cz. Navíc asi máme zbytečně moc textu na úvodní stránce. Chtěli bychom dát do hesel. Takže jde především o vzhled úvodní stránky a stránky bychom chtěli rolovací podle odkazů v horní liště (úvod, Naše služby, Novinky....), které chceme zachovat. Pokud to půjde, chtěli bychom také zachovat foto s popadaným listím (máme na vizitkách, letácích atd.) Další podrobnosti bychom jistě vyřešili během spolupráce. www.hospic-pisek.cz Moc děkujeme. Domácí hospic Athelas
Sociální služby
Poradenství
Naše organizace poskytuje péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.