Pomoc s texty a překlady na materiálech

0
bodů

pomoc s texty na materiálech

Copywriting
Fundraising
Překlady
Strategie
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

pro oslovení sponzorů a firem

Popis

Vzhledem ke složitosti financování chceme oslovit firmy u nás i v zahraničí a potřebujeme pomoc s texty, včetně překladů.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity