Potřebujeme pomoc s angličtinou. Textové překlady.

0
bodů

Hledáme pro několik stran textů překladatele do angličtiny. Jde o základní info o naší asociaci.

Copywriting
Překlady
Angličtina
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Navazujeme vztahy s partnery v Evropě nebo USA, pro tuto komunikaci potřebujeme základní informaci o naší činnosti v angličtině.

Popis

Na webu http://www.admp.cz/o-nas/cile/ a dalších stránkách jsou základní texty o naší asociaci. Potřebujeme z nich vytvořit anglický kompilát, který budu sloužit k základní prezentaci pro naše zahraniční potenciální a stávající partnery do spolupráce. Aktuálně předpokládáme spíše jednorázovou spolupráci na překladech v odhadu max 3 stran A4 textu.
Síťujeme dobrovolnické mentoringové programy.
Účelem spolku je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy a veřejně prospěšné organizace pracující s dětmi, mládeží, rodinou, seniory, či zdravotně postiženými, být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím všech věkových či profesních skupin či organizací s podobnými cíli. Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a tím přispívat k neformální výchově a vzdělávání, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel. Účelem spolku je poskytovat služby svým členům a hájit a prosazovat jejich zájmy a vzdělávací, informační a poradenské aktivity pro své členy.