Redesing a modernizace webových stránek

0
bodů

Využijme webové stránky naplno a sesumírujme, modernizujme a redesingujme stránky pro pohodlí tlupy

Programování
Tvorba webu
Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Usnadnit propojení návštěvníků s tlupou

Popis

Jedná se nám o provedení redesingu, modernizaci našich webových stránek www.divilidi.cz - pro návštěvníky přehlednější. Z důvodů rostoucího zájmu o spolek a přibývajících akcí. S vložením možnosti platební schopnosti - příjem podpory,atd.
Tlupa divých lidí se zajímá o všechny dobré lidi
Tlupa divých lidí se zajímá o všechny dobré lidi, očistu duše od každodenního stereotypu a zabývá se rozvojem znalostí i dovedností v přírodě. Byla založena za účelem podpořit jedince i rodiny, kteří mají chuť užít si rozmanitou přírodu Krkonoš, zejména v Rudníku a okolí. Našimi programy nejenže zkvalitňujeme jejich životy, ale zároveň přispíváme ke kulturnímu bohatství naší země. Naším cílem je vytvořit soběstačnou základnu, na jejíž platformě se bude beze zbytku naplňovat naše hlavní myšlenka – zde budou všichni vítáni a tady s dětmi zažijeme spoustu zábavy a poznání, a to bez civilizačního ruchu.