Grafická tvorba informačního letáku

0
bodů

Vytvořit grafický návrh informačního letáku pro neziskovou organizaci.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Informovat veřejnost o činnosti naší organizace.

Popis

Potřebujeme vytvořit informační leták. Máme připravený text a vybrané fotografie. Potřebujeme to upravit, dát tomu nějakou tvář v souladu s naším image, tzn. webové stránky, kalendář, který pravidelně tiskneme. Ale chceme, aby tomu grafik dal i něco ze sebe, chceme mu dát velký prostor. Hodně nám to pomůže, protože u nás umíme pracovat jen ve wordu, popř s videem a fotkami. Potřebujeme, aby leták oslovil lidi, aby byl nějak hezky udělaný, když obsah je možná trochu nudný, musí totiž splňovat požadavky standardů so. služeb. Jsme schopni to jakkoliv poslat a online spolupracovat. Těšíme se na spolupráci. Díky.
komunita s lidmi s mentálním postižením
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a kulturního odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti. Co děláme: Tvoříme komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením, což prakticky znamená: - poskytujeme sociální služby: - centrum denních služeb, která rozvíjí člověka s mentálním postižením a zapojuje jej do běžného a života společnosti - sociálně terapeutické dílny (kulturní s kapelou BeneBend, dílna přírodních produktů), ve kterých lidé s mentálním postižením získávají pracovní návyky a dovednosti, aby se uplatnili na trhu práce - chráněné bydlení, ve kterém lidem s postižením pomáháme využívat svých přirozených možností a schopností, zapojit se do běžného života a prožívat pocit vlastní hodnoty - vytváříme chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením: dílna keramická; dílna údržbová, ve které provádíme údržbové práce pro veřejnost a pro vlastní potřeby; dílna přírodních produktů - dekorativní vazby, sušení ovoce a bylin - obnovujeme místní kulturní a duchovní dědictví: pořádáme akce pro veřejnost (Svatoanenská pouť, Pašije, koncerty), děláme ukázky řemeslné výroby (tkaní, keramika, …), rekonstruujeme historické budovy v Modletíně (fara, lázně, ...) a postupně je zabydlujeme a využíváme pro naši činnost