Překlad anglického webu

0
bodů

Překlad textu pro HIV pozitivní

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zveřejnění na komunitním webu.

Popis

Hledáme někoho na překlad stránek: http://www.goingbeyondundetectable.eu/en/sexual-health a http://www.goingbeyondundetectable.eu/en/psychological-health a http://www.goingbeyondundetectable.eu/en/nutrition Překlad poté zveřejníme na webu hiv-komunita.cz Tento web je určen pro HIV pozitivní a materiály k překladu jsou aktuální a moderní (proto je chceme dát k dipozici v českém jazyce).
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Nadační
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Česká společnost AIDS pomoc, zapsaný spolek (ČSAP) vzniklo koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem v naší činnosti bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90.let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. V nedávné dob sdružení rozšířilo svou činnost i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.