Jak dělat fundraising lépe a efektivněji?

13
bodů

V našem mini nadačním týmu děláme všichni všechno, FR je nárazový a ne vždy úspěšný. Poradí profík?

Fundraising
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Rádi bychom se rozvíjeli i na poli fundraisingu, naučili se efektivně žádat - jak na plnění našeho poslání, tak na provoz nadace.

Popis

I jako malé nadaci se nám daří rozdělovat poměrně velké částky ostatním potřebným organizacím a jednotlivcům (v letošním roce jsme plně a nebo alespoň částečně uspokojili přes 50 žadatelů, což je 93%). Organizacím přispíváme i na vlastní provoz, aby nemusely mít starost o své přežití a mohly se plně věnovat svému poslání. Sami se vždy snažíme držet náklady co nejníže. V přepočtu na úvazky pracují v Nadaci 2 lidé, nemáme tedy vyčleněného fundraisera, který by se mohl věnovat jen a pouze této činnosti - děláme to, když nám zbyde čas, což samozřejmě při množství agendy, projektů, akcí a kampaní není příliš časté. Chtěli bychom to změnit, na FR se více zaměřit - protože když ho budeme dělat dobře, můžeme ještě lépe pomáhat naší cílové skupině, zrakově postiženým. Děkujeme tomu, kdo nám bude v této oblasti schopen poradit, inspirovat a pomůže sestavit smysluplný FR plán.
Pomáháme zrakově postiženým, zejména dětem a studentům.
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Nadační
Nadace Leontinka přináší světlo do života zrakově postiženým, zejména dětem a studentům. Nabízí mnohostrannou pomoc v jejich úspěšném začlenění do společnosti a volnočasových aktivit. Finančně přispívá na osobní asistenci, ranou péči, vzdělávání, asistenční psy, zdravotní péči a technické přístroje, velkou energii věnuje podpoře sportu a hudebních aktivit zrakově postižených a v neposlední řadě aktivně šíří osvětu mezi zdravou populací. Sama pravidelně pořádá benefiční koncerty, aukce fotografií a další akce, kterými podporuje své poslání a propojuje nevidomé s jejich vidícími vrstevníky.