Přepracování internetové encyklopedie

13
bodů

Přepracování a změna designu stávajícího web projektu, původně na bázi Joomla

Programování
Tvorba webu
Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Grafický a programový upgrade mezinárodní encyklopedické obrazové databáze z důvodu zastarání systému

Popis

Původní systém běží na starší upravené verzi Joomla s vloženými databázovými a obrazovými daty (cca 2.500 stran a 35.000 ilustrací). Celý systém je třeba "omladit" a upravit dle současných požadavků na obdobné projekty. Bližší informace podám.
Mezinárodní encyklopedie hodnostních označení
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Vytváříme mezinárodní obrazovou encyklopedii hodnostních a funkčnostních označení, odznaků a identifikačních insignií uniformovaných sborů a organizací z celého světa.