Výroční zpráva organizace In IUSTITIA, o.p.s.

13
bodů

Potřebujeme grafické zpracování výroční zprávy za rok 2016

Design
Grafika
Public Relations
Fundraising
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Výroční zprávu využíváme k propagaci našich služeb a k prezentaci činností organizace před našimi donory.

Popis

Potřebujeme grafické zpracování výroční zprávy organizace In IUSTITIA, o.p.s. za rok 2016. Jedná se o text s obrazovou přílohou dlouhý 15 - 20 normostran. Pro ukázku přikládáme výroční zprávu z roku 2015 - ta byla mnohem delší, než bude návrh za rok 2016.

Přílohy

2893-vz2015web.pdf

Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Občanská společnost