Stezka odvahy - plakát

0
bodů

Plakátek / pozvánka na stezku odvahy

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Lákavá pozvánka pro veřejnost na prázdninovou stezku odvahy.

Popis

Vytvoření plakátu na prázdninovou stezku odvahy ve formátu A3.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.