Logo k emailové komunikaci

10
bodů

Potřebujeme vytvořit el. logo, které se přidává k podpisu v emailu.

Informační technologie
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Aby bylo zřejmé, že komunikující advokát nebo NNo je zapojen v naší síti, je vhodné k jeho jménu v emailu připojit i logo naší sítě.

Popis

V rámci našeho projektu "Pro bono centrum", které zprostředkovává klientům NNo advokáty je zapojeno téměř 147 NNO a 83 advokátů, kteří poskytují těmto NNO a jejich klientům právní služby pro bono (tedy zdarma). Aby bylo zřejmé, že ten který advokát a NNO "k nám patří" rádi bychom jim nabídli, aby se v jejich automatickém podpisu v emailech objevilo stávající logo naší organizace, doplněné o slogan "Právníci s citem". Tímto stávajícím logem s novým dovětkem mohou dát i svým dalším partnerům najevo, že jim pro bono činnost je vlastní, a že v ní jsou aktivní.
Propojujeme NNO a jejich klienty s advokáty pro bono.
Lidská práva
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.V rámci pro bono aktivit poskytují advokáti bezplatně právní pomoc jednotlivcům a skupinám, pro které by jinak kvalifikovaná právní pomoc byla z finančních či jiných důvodů nedosažitelná.Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb.Zapojené neziskové organizace posílají PBC na základě potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci.