Grafika k webovým stránkám

13
bodů

Navrhnete prosím grafiku webových stránek, která bude prezentovat nástěnný kalendář?

Design
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Finanční podpora konkrétních sociálních služeb a rozvojových projektů Arcidiecézní charity Praha.

Popis

Kalendář představí 12 příběhů našich klientů a 12 sociálních služeb. Webové stránky budou fundraisingovým nástrojem, prostřednictvím kterých budou lidé moci podpořit dané služby. Realizační tým jsou dobrovolníci, kteří se sešli díky tomuto portálu. Rozšiřte jejich řady :-)
Sociální služby
Rozvojová spolupráce
Poskytujeme sociální služby v Praze a Středočeském kraji a pomoc směřujeme i k těm nejpotřebnějším v rozvojových zemích. Jsme součástí sdružení Charita Česká republika a celosvětové Charitní sítě.