Překlad metodiky kurzu z AJ do ČJ

13
bodů

Překlad 46 normostran (nebo části) metodiky kurzu, který vede dobrovolníky od nápadů k projektům.

Překlady
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme zpřístupnit metodiku vypracovanou pro práci s absolventy dobrovolnických projektů i jiným organizacím v Česku.

Popis

Ve spolupráci se zahraničními partnery jsme vytvořili metodiku, která provede dobrovolníky, kteří se vrátili ze zahraničních projektů, od jejich nápadů k realizaci vlastních projektů a zlepšení vlastního okolí. Jedná se o 46 normostran textu v angličtině o 4 kapitolách. Které potřebujeme přeložit do češtiny. Pomůže i přeložení části publikace. Publikace je k nahlédnutí na: http://bit.ly/What-Next-Manual. Poskytneme samozřejmě i verzi ve wordu. Po přeložení bude k dispozici pro všechny české neziskové organizace, které chtějí motivovat své dobrovolníky k vlastním projektům.

Komentáře

Dobrý den, do kdy to potřebujete? Hezký den! Hana Podsedníková
Dobrý den Hanko!

Moc děkujeme za váš zájem nám pomoct!

Celý překlad bychom potřebovali mít uzavřený do 30. května.
Je ale možné vzít si pouze jednu kapitolu, nebo i více :)

Píšu vám i e-mail, abyste na mě měla kontakt a mohly jsme se domluvit na detailech.

Eva Macková
INEX-SDA

Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.