grafické zpracování letáčku

0
bodů

pečujeme o seniory, aby mohli setrvat ve svých domovech

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

propagace, zviditelnění pečovatelské služby

Popis

Charitní a pečovatelská služba Otrokovice, poskytuje podporu, péči a pomoc seniorům tak, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí, aby si zachovali vlastní životní styl. Několikrát denně jezdíme za klienty, abychom jim pomohli se - zvládáním péče o vlastní osobu, např. při oblékání, při osobní - hygieně - při přípravě a dovozu stravy - pomáháme jim v domácnosti a zajišťujeme nákupy - odvezeme je k lékaři Pokud chcete pomoci i Vy, kontaktujte nás na telefonu 739139323 Bc. Jana Šuranská, DiS., vedoucí pečovatelské služby
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci.
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Charita v Otrokovicích a okolních obcích působí už 26 let a prostřednictvím devíti služeb se dlouhodobě snaží snižovat sociální potíže této oblasti. Poskytujeme pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci – lidem bez přístřeší, zadluženým osobám, samotným rodičům s dětmi a rodinám.