Překlad textů v on-line aplikaci pro dobrovolníky

0
bodů

Máme originální aplikaci a textíky v češtině, které čekají na překlad do angličtiny.

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Upravili jsme pár textů v aplikaci tak, aby byly motivační a atraktivní. Máme je v češtině, tak teď ještě přeložit do angličtiny. :)

Popis

Aplikace IM-PROVE slouží pro to, aby si dobrovolníci v různých projektech dokázali snadno "přeložit", co se během projektů naučili, a zvládli si také plánovat další osobní rozvoj. Podle zpětné vazby je parádní a má velký potenciál, proto stále pracujeme na jejím rozvoji. Najdeš ji na improve.inexsda.cz. V první etapě letošních úprav bychom chtěli zapracovat mj. na změně textů na úvodní straně (aby byly originální, atraktivní a opravdu uživatele navedly) a dvou kratších textíků přímo v aplikaci (dashboard, public profile). V češtině už máme vytvořeno, potřebujeme ještě rychlý překlad do angličtiny. Jedná se o jednoduché krátké odstavce, bude to pravděpodobně rychle hotovo. Konkrétní zadání můžeme poslat e-mailem na požádání.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.