webové stránky+ databáze

13
bodů

dětská skupiny

Programování
Tvorba webu
Velká práce | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

dětská skupina

Popis

Hlavní činnost je provozování dětské skupiny a potřebovali bychom vytvořit jednoduché webové stránky . Dětská skupina je omezena pouze denní kapacitou , kde se děti můžou střídat s dopolední, odpolední nebo celodenní docházkou . V květnu chceme spouštět přihlášky pro děti a potřebovali bychom vytvořit program nebo databázi která by nám pomohla hlídat kapacitu dne, měsíce , kdy budeme zadávat jméno dítěte a zvolenou docházku a ukázalo by se jestli je možné ho umístit nebo jestli je plno..
Komunitní a integrační centrum
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Hlavním cílem je vytvářet prostor pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, poskytnou hlídání dětí, které nesplňovali kritéria přijímání do klasické školky a umožnit rodičům návrat do zaměstnání, získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, nabízet prostor pro využívání vlastních znalostí a schopností pro vzájemnou pomoc, vychovávat děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě, podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti mužů a žen