Grafické zpracování letáčku

0
bodů

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Marketing
Grafika
Public Relations
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

K propagaci a zviditelnění půjčovny kompenzačních pomůcek

Popis

Potřebujeme propagační letáček, kde bude, že půjčujeme polohovací elektrické postele s příslušenstvím, invalidní vozíky, vyprazdňovací židle, sedačky do vany, pojízdné židle do sprchy, antidekubitní podložky, podložní mísy, biolampy, chodítka velká aj Obrázek ??? Pomůcky jsou určeny pro každého, kdo danou pomůcku z důvodu zhoršení zdravotního stavu potřebuje. Ceny se řídí aktuálním ceníkem. V případě potřeby mohou pracovníci zajistit dovoz i odvoz pomůcky. Kontakt: 731 608 441 Provoz půjčovny: po, út, čt, pá 13.00 -15.00 stř. 13.00 -16.00
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci.
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Charita v Otrokovicích a okolních obcích působí už 26 let a prostřednictvím devíti služeb se dlouhodobě snaží snižovat sociální potíže této oblasti. Poskytujeme pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci – lidem bez přístřeší, zadluženým osobám, samotným rodičům s dětmi a rodinám.