Komunikační strategie

13
bodů

Děláme podle nás skvělé věci, ale neumíme o nich ostatním říct.

Marketing
Public Relations
Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Abychom měli jasno v tom, komu, co a jak komunikovat z naší činnosti, jaké jsou aktuální trendy a co má smysl dělat a co ne.

Popis

Jsme dobří v tom co je naším posláním, tedy ukazovat lidem (dospělým i dětem) cesty k šetrnému hospodaření, kvalitnímu jídlu a životnímu prostředí, dobrým mezilidským vztahům a i sami k sobě, ale neumíme o tom dobře mluvit, neznáme efektivní a nízkonákladové kanály a nemáme žádnou dlouhodobou strategii jak tohle všechno skloubit dohromady. Potřebujeme tedy vytvořit komunikační strategii organizace, která by dala rámce našim způsobům zparvování o naší činnosti, pomohla nám přesněji a lépe zacílit komunikaci a propagaci našich činností a témat, kterými se zabýváme mezi vhodnými cilovými skupinami, ale i uvnitř naší asociace. Pod strategií si představujeme především rešerši naší stávající komunikace, jejích slabin a předností. Identifikaci našich cílových skupin a vhodných nástrojů k jejich osolovování a dlouhodobější plán práce jak toho všeho dosáhnout. Současně bychom rádi zlepšili i interní komunikaci v rámci organizace, která je rozstříknutá po celé republice a často mezi námi informace neputují tak jak by bylo žádoucí.

Komentáře

Josef Zemek 29. 4. 2017
Dobrý večer,
pokud již ode mne nic nepotřebujete, prosím uzavřete výzvu, (Samozřejmě se můžete ozvat i kdykoli pozděěji.)
Podporujeme blízký vztah lidí ke krajině, v níž žijí.
Vzdělávání
Životní prostředí
Kdo jsme? Jsme sdružení výzkumníků, pedagogů, aktivistů, zemědělců a zahradníků, kteří se snaží propojovat a podporovat zájemce o místní produkci potavin (jídla), poskytují informace, ispiraci a energii pro jejich činnost. Pracujeme s odbornými informacemi a vytváříme příklady jiného životního stylu. Co děláme? Rozvíjíme místní potravinové systémy založené na šetrném zacházení s krajinou a férových vztazích mezi zemědělci a spotřebiteli. Chceme, aby mohli mít z jídla radost. Proč to děláme? Protože chceme proměňovat stávající potravinový systém a jeho prostřednictvím i celou společnost a rozvíjet udržitelné místní (potravinové) systémy na základě skutečné vzájemnosti, spolupráce a porozumění. Jak to děláme? Na základě tuzemských i zahraničních příkladů a zkušeností se snažíme inspirovat a propojovat, nabízet možnosti, rady podporu. Snažíme se pracovat pozitivně, se zaujetím, tvůrčím způsobem na základě získaných znalostí a zkušeností společně s nadšenými lidmi, kteří to cítí podobně.