Zefektivnění finančního řízení

13
bodů

Pomoc s orientací ve světě tabulek a čísel, které pak přetavujeme do krásných aktivit

Informační technologie
Práce s tabulkovými procesory
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Rádi bychom zjednodušili, zefektivnili a zpřehlednili naše nástroje (obvykle Excel) pro finanční řízení projektů a chodu organizace

Popis

Potřebujeme pomoci vytvořit jednoduchý a funkční systém práce s rozpočty a účetnictvím, tak abychom měli okamžitý a snadný přehled o tom, jak si na tom naše organizace finančně stojí, jaké jsou naše nákaldy a výnosy v jednotlivých projektech, jak jsme na tom s cash-flow, kde je třeba čerpat prostředky z projektů a kde naopak potřebujeme šetřit, jak nastavovat mzdy, apod. V současné době pracujeme s Google tabulkami, kde vedeme vlastní účetní deník (máme externí účetní firmu a nejsme schopni propojit jejich data s našimi záznamy), který máme velmi banálně (vzorci) propojen s rozpočty jednotlivých projektů, tak abychom viděli průběžné čerpání jednotlivých položek každého rozpočtu. Nicméně tenhle systém je poměrně těžkopádný a náchylný k chybám (vzorce se kopírují a upravují ručně a často tam dochází k chybám ve vzorcích a dlouho nám pak trvá je odhalit), navíc nemáme v tomto systému příliš přehled o cash-flow organizace nevíme přesně jak na tom jsme v celkovém rozpočtu organizace (řešíme vždy jen dílčí rozpočty projektů, které musíme následně vykazovat donorům) a rozpočty vlastních aktivit příliš neřešíme, ale rádi bychom je také měli pod kontrolou. Předpokládáme, že tohle mají firmy a větší organizace dávno snadno vyřešené a my objevumeme kolo, tak moc prosíme někoho z vynálezců, aby nám ho pomohl rozchodit.

Komentáře

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli ještě řešíte systém práce s rozpočty atd?
Děkuji
Petra
Dobrý den, ano řešíme, to s paní Hruškovou, která přijala naši výzvu, děkujeme za Vaši nabídku. Zdraví Jan Valeška
Podporujeme blízký vztah lidí ke krajině, v níž žijí.
Vzdělávání
Životní prostředí
Kdo jsme? Jsme sdružení výzkumníků, pedagogů, aktivistů, zemědělců a zahradníků, kteří se snaží propojovat a podporovat zájemce o místní produkci potavin (jídla), poskytují informace, ispiraci a energii pro jejich činnost. Pracujeme s odbornými informacemi a vytváříme příklady jiného životního stylu. Co děláme? Rozvíjíme místní potravinové systémy založené na šetrném zacházení s krajinou a férových vztazích mezi zemědělci a spotřebiteli. Chceme, aby mohli mít z jídla radost. Proč to děláme? Protože chceme proměňovat stávající potravinový systém a jeho prostřednictvím i celou společnost a rozvíjet udržitelné místní (potravinové) systémy na základě skutečné vzájemnosti, spolupráce a porozumění. Jak to děláme? Na základě tuzemských i zahraničních příkladů a zkušeností se snažíme inspirovat a propojovat, nabízet možnosti, rady podporu. Snažíme se pracovat pozitivně, se zaujetím, tvůrčím způsobem na základě získaných znalostí a zkušeností společně s nadšenými lidmi, kteří to cítí podobně.