Vytvoření letáků na Benefiční modní přehlídku

0
bodů

Potřebujeme vytvořit leták na Benefiční modní přehlídku

Design
Grafika
Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Na podporu otevření nové Integrační školičky pořádáme Benefiční modní přehlídku a potřebovali bychom pomoc s vytvořením materiálů

Popis

Vytvořit materiály pro Benefiční modní přehlídku - pozvánku, vstupenku, letáček.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity