Dokončení správy webu www.hartenberg.cz

13
bodů

Práce se soubory a fonty, oprava chyb ve správě webu

Informační technologie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Jsme neziskovka a chceme dokončit webové stránky k samostatnému spravování.

Popis

Webové stránky a správa webu jsou už funkční, ale vyskytují se tam nějaké chyby a nedodělávky. Budeme moc rádi, když se toho někdo ujme a vylepší správu webu. Především jde o práci s vkládáním souborů a fonty. Děkujeme.
hrad Hartenberg, environment, kultura, dobrovolnictví
Kultura
Volnočasové aktivity
Životní prostředí
Občanská společnost
Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.