BEST FRIENDS - záchranné centrum pro zvířata

13
bodů

Multifunkční areál pro umístění zvířat bez domova i pro ekologické, sociální i sportovní projekty

Marketing
Public Relations
Sociální sítě
Fundraising
Strategie
Projektová dokumentace
Architekrura
Spolehlivost a dlouhodobé nadšení pro tuto pr
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Udržitelné financování provozu a dalšího rozšíření kapacity

Popis

Hledáme do týmu kolegu, který by uměl naplánovat projekty / aktivity atraktivní pro partnery z firemní i soukromé sféry. Naše centrum je v mnohém ojedinělé, s důrazem na ekologická řešení a vzájemnou propojenost problematiky bezprizorních či týraných zvířat (společenských i hospodářských, která se lidskou nezodpovědností dostala do životní nouze), a lidských aktivit typu chráněných dílen, osvětových / sportovních / sociálních programů... Věříme, že najdeme člověka, který má podobné smýšlení a vztah k přírodě a zvířatům jako my. A bude mít chuť představit Best Friends potenciálním partnerům / sponzorům. A současně nám pomohl i v jednání se stavebním úřadem a dalšími komplikacemi souvisejícími s budováním čehokoliv na území ČR:-/ Vlastní invence velice velmi vítána!!! Těšíme se na Vás:-)
Řešíme problematiku opuštěných a týraných zvířat
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Organizace Home 4 Pets, z.s. zahajila činnost před 10 lety jako spontánní aktivita několika jednotlivců motivovaná potřebou jakkoliv pomáhat opuštěným psům. Po prvních měsících, kdy jsme podrobně mapovali situaci a pomáhali zachraňovat psy bezprostředně ohrožené na životě, jsme v listopadu 2011 založili Občanské sdružení Home 4 Pets. A od té chvíle usilovně hledáme a zdokonalujeme způsob a prostředky, jak řešit neutěšenou situaci v oblasti týrání zvířat a účinně bojovat proti otřesnému byznysu se štěňaty i koťaty „bez PP“ známému pod pojmem „množírny“. Jako jeden z prvních cílů jsme si proto stanovili – řečeno marketingovou terminologií – propojení nabídky s poptávkou. Prostor našich stránek www.home4pets.cz jsme proto otevřeli jako inzertní portál pro všechny zvířecí bezdomovce. O tom, že je tento systém skutečně smysluplný, svědčí následující fakta: - přímo našima rukama prošlo více než 2.600 psů, kteří již dělají radost svým osvojitelům - za dobu existence webu nalezlo svou rodinu téměř 36.000 u nás zveřejněných bezprizorních psů a koček - své svěřence u nás inzeruje 1.500 registrovaných uživatelů (útulků, organizací, dobrovolníků) z ČR i SR - stránky zaregistrovaly 2 miliony vstupů ze strany zájemců o rodinného mazlíčka a od prvního roku své existence se pohybujeme v první desítce Toplistu návštěvnosti v sekci Chovatelství - budujeme jsme Záchranné centrum Best Friends, kde nacházejí nejen psi, ale i zvířata hospodářská - velmi intenzivně se podílíme na legislativních změnách, byli jsme iniciátory a členem realizačního týmu Novely Trestního zákoníku a i díky nám se podařilo prosadit mj. zvýšení trestů za týraní zvířat a provoz množíren - celá činnost Home 4 Pets je od samotného počátku postavena pouze na práci dobrovolníků (průběžně 10 – 20 osob), kteří jí věnují menší či větší část svého volného času. A veškeré náklady jsou hrazeny jen z finančních příspěvků od osob, které si naším prostřednictvím osvojili psa, což pokrývá veterinární péči, stravu a převozy…. Již delší dobu však cítíme, že balancujeme na samotné hranici toho, co lze tímto způsobem zvládnout. Další strategické směřování H4P proto spočívá v (1) postupné profesionalizaci organizace vytvořením stabilních pracovních míst obsazených kvalifikovanými odborníky, (2) udržitelném financování činnosti a (3) soustavném zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných jak psům samotným, tak i zájemcům o jejich adopci tak, abychom koncepčně napomáhali dlouhodobému snižování počtu opuštěných a týraných zvířat.