BEST FRIENDS - záchranné centrum pro zvířata

13
bodů

Multifunkční areál pro umístění zvířat bez domova i pro ekologické, sociální i sportovní projekty

Fundraising
Projektová dokumentace
Architekrura
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Máme pozemek 150.000m2 i přesnou představu, jak by mělo Centrum fungovat i vypadat, chybí nám však architekt, projektant, stav. konzultant.

Popis

Hledáme architekta / projektanta, kterého by bavilo dát konkrétní podobu našim představám (projektová dokumentace, vizualizace), která by sloužila jako podklad pro různá povolení i pro oslovování potenciálních sponzorů. Jde o projekt v mnohém ojedinělý, doufejme že i pilotní, s důrazem na ekologická řešení a vzájemnou propojenost problematiky bezprizorních či týraných zvířat (společenských i hospodářských, která se lidskou nezodpovědností dostala do životní nouze), a lidských aktivit typu chráněných dílen, osvětových / sportovních / sociálních programů... Podrobnější info o projektu najdete zde: http://www.home4pets.cz/aktuality/89-novy-projekt-home-4-pets Video z pozemku pak na konci tohoto záznamu: https://www.youtube.com/watch?v=3JrkO8SMCHA&feature=youtu.be Věříme, že najdeme člověka (popř. tým lidí - arcitekt, projektant, stavař...), který má podobné smýšlení a vztah k přírodě a zvířatům jako my. A bude mít chuť zhmotnit Best Friends alespoň na papíře... Vlastní invence velice velmi vítána!!! Těšíme se na Vás:-)
Účinně řešit problematiku bezprozizorních zvířat a množíren
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Home 4 Pets, z.s. vzniknul před téměř 7 lety jako spontánní aktivita několika jednotlivců motivovaná potřebou jakkoliv pomáhat opuštěným psům. Po prvních měsících, kdy jsme podrobně mapovali situaci a pomáhali zachraňovat psy bezprostředně ohrožené na životě, jsme v listopadu 2011 založili Občanské sdružení Home 4 Pets. A od té chvíle usilovně hledáme a zdokonalujeme způsob a prostředky, jak řešit neutěšenou situaci a účinně bojovat proti otřesnému byznysu se štěňaty i koťaty „bez PP“ známému pod pojmem „množírny“. Jako jeden z prvních cílů jsme si proto stanovili – řečeno marketingovou terminologií – propojení nabídky s poptávkou. Prostor našich stránek www.home4pets.cz jsme proto otevřeli jako inzertní portál pro všechny zvířecí bezdomovce. O tom, že je tento systém skutečně smysluplný, svědčí následující fakta: - přímo našima rukama prošlo více než 1.200 psů, kteří již dělají radost svým osvojitelům - za dobu existence webu nalezlo svou rodinu téměř 20.000 u nás zveřejněných bezprizorních zvířat - své svěřence u nás inzeruje necelých 1.500 registrovaných uživatelů (útulků, organizací, dobrovolníků) - stránky navštívilo přes milion zájemců o rodinného mazlíčka a od prvního roku své existence se pohybujeme v první desítce Toplistu návštěvnosti v sekci Chovatelství - vybudovali jsme rodinné depozitum pro 15 – 20 psů a síť pěstounských rodin, kde nacházejí azyl a individuální péči zejména štěňata a psi, pro které by pobyt v klasickém útulkovém kotci byl příliš stresující či zdravotně riskantní - celá činnost Home 4 Pets je od samotného počátku postavena pouze na práci dobrovolníků (průběžně 10 – 20 osob), kteří jí věnují menší či větší část svého volného času. A veškeré náklady jsou hrazeny jen z finančních příspěvků od osob, které si naším prostřednictvím osvojili psa, což pokrývá veterinární péči, stravu a převozy…. Již delší dobu však cítíme, že balancujeme na samotné hranici toho, co lze tímto způsobem zvládnout. Další strategické směřování H4P proto spočívá v (1) postupné profesionalizaci organizace vytvořením stabilních pracovních míst obsazených kvalifikovanými odborníky, (2) udržitelném financování činnosti a (3) soustavném zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných jak psům samotným, tak i zájemcům o jejich adopci tak, abychom koncepčně napomáhali dlouhodobému snižování počtu opuštěných a týraných zvířat.