Dopis pro oslovení sponzorů

7
bodů

Formulace jednostránkového dokumentu, abychom měli vyšší šanci oslovit sponzory.

Marketing
Public Relations
Strategie
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rodiče spolupracují se školou a pomáhají jí. Touto pomocí by bylo možné podpořit školu v jejím rozvoji a také snížit finanční zátěž rodičů

Popis

Potřebujeme přeformulovat přiložený dokument, abychom mohli oslovit široké spektrum a to od velkých až po rodinné firmy a také jednotlivce. Do dokumentu bychom potřebovali vložit ta správná slova, na která je slyšet a zároveň abychom zachovali podstatu dokumentu - filozofii školy (přiložen leták o principu školy). Škola je rodinného typu a rodiče se velmi zajímají o stav a fungování školy. Pokud má rodina v této škole více dětí, tak se díky darům zvyšuje zátěž, kterou chceme tímto snížit, aby byla škola opravdu pro všechny. Rodiče sami budou oslovovat sponzory (finanční i hmotné dary), ale potřebují k tomu silný nástroj. Potřebovali bychom upravit i délku dopisu, případně vložit logo, aby adresát dopis vůbec četl. Velice Vám děkuji za pomoc.
Zástupci rodičů, kteří jsou propojeni se školou
Vzdělávání
Občanská společnost
Rodiče dětí, které dochází do Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi. Výbor spolku zastupuje rodiče při jednání ze školou a je přímou podporou školy v dalším rozvoji a fungování. Předávání informací rodičům. Zajišťování sponzoringu. Zajištování školního mikrobusu pro děti, které nemají odvoz, či nemohou autobusem.