Grafické zpracování výroční zprávy

10
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy

Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Výroční zprávu předkládáme při žádostech o granty a měla by vypadat profesionálně.

Popis

Podle textů ve wordu graficky zpracovat výroční zprávu. Grafika by měla odpovídat našemu účelu a činnosti organizace.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.