Podpora sponzoringu

7
bodů

Webová stránka/formulář, na které členové spolku uvidí plnění sponzoringu pro školu.

Programování
Tvorba webu
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zamezení duplicity při zajišťování materiálních potřeb pro školu a tím zajištění efektivity sponzoringu.

Popis

Rodiče chtějí pomoci ZŠ a MŠ Archa se zajištěním materiálních potřeb (psací potřeby, učební pomůcky, chytré hračky, vybavení učeben, apod.), aby pomohli škole v ulehčení od těchto nákladů. Potřebovali bychom jako zástupci rodičů vypracovat webový formulář, který bychom umístili do záložky spolku na webu školy (není nutné, aby to bylo na webu školy). Do formuláře by administrátor přidával položky, které je potřeba naplňovat každý měsíc (měsíční opakování), a dále mimořádné položky, to co bude v ZŠ a MŠ aktuálně zapotřebí. Na tyto stránky se přihlásí rodiče pod heslem (unifikováno) a do formuláře by napsali své příjmení a rozsah splnění požadavku (třeba v %) - tady by bylo možná přidat více polí pro více účastníků jedné položky do splnění 100% by bylo možno přidávat další podílníky, v opačném případě by došlo k uzavření položky pro tento měsíc. Za názvem položky přidat pole s % splněním. Děkuji.

Komentáře

Martin Kejzlar 25. 1. 2017
Dobrý den. S tím bych Vám mohl pomoci. Tento systém by mohli využít i další instituce, takže bych koupit doménu a naprogramoval zadaný systém s tím, že by byl dostupný pro více subjektů. Váš by to nijak neovlivňovalo a na podstránku týkající se Vaší školy by se odkazovalo např. www.nejakadomena.cz/název-vasi-skoly/
Jednotlivé instituce by měli zcela oddělené sekce dostupné pouze po přihlášení.

Mám pár dotazů.
- začít s prací bych mohl za 14 dnů. Stačilo by to? Realizace tak do 2 týdnů.
- rodiče se tedy pouze zaváží, že škole dodají peníze ve slíbeném rozsahu, nebo rodiče kupují fyzické zboží (sešity, ručníky ......)?

Systém by šel dále např. rozšířit, aby bylo sledováno a evidováno plnění závazků a podobně. Webová aplikace by byla naprogramovaná v PHP Nette/ Doctrine 2. Jedná se o nejpoužívanější technologie v oblasti profesionální tvorby webových aplikací.

Za realizaci výzvy bych uvítal umístění odkazu na Váš web, který by směřoval na můj web s nabídkou mých služeb programování. Prostě nějakou větu.

Měli by jste zájem?

Kejzlar
Dobrý den,
děkuji Vám za Váš zájem.

Promyslím si ještě pár detailů, které nejsou v zadání a myslím, že se na spolupráci domluvíme.
Časově je to pro nás přijatelné - sháníme ještě podklady do databáze.
Rodiče se zadáním informace (počet v případě kusů) zaváží pro konkrétní měsíc zajistit konkrétní materiální pomoc a dodat jí škole. Realizace je na rodičích - nákup za své, sponzorský dar od firmy, ...
Více podrobností jistě domluvíme.
Hezký den
Tomáš Pánek
Martin Kejzlar 26. 1. 2017
Dobrý den.
Napište tedy případné doplnění, co ještě bude potřeba. Poté co se na to kouknu, přijmu zdejší výzvu.

Kejzlar
Dobrý den,
nejsem schopen posoudit reálnost jednotlivých požadavků. Děkuji Vám za shovívavost. Tomáš Pánek

Upřesnění parametrů zadání:
- by přístup jednotlivých účastníků pod přihlašovacím jménem (např. email) a přiděleným heslem,
- první strana přihlášení - lehké všeobecné info a přihlašovací formulář, informace o správci (mail, ap); na další straně webu bych později potřeboval vložit nějaké informace (jednoduchý návod, mail na správce, datum aktualizace stránek, ap. - může být i v hlavičce, aby se netvořilo moc stránek),
- seznam sponzorských darů: předpokládám trvalé pevné položky, které budou zadány v databázi měsíčně (možná bude potřeba zásah správce – aktuální snížení/navýšení počtu v konkrétním měsíci); variabilní položky, které budou přidávány ad hoc (například skříňky do šatny),
- předpokládám, že bude také vypracována druhá databáze – uživatelská; uživatelé se každý školní rok samozřejmě obměňují,
- uživatel zjistí, že sežene více množství než, které zadal ve formuláři (například počet kusů, %, apod.), mohl by editovat svoje zadání a jak směrem nahoru, tak opačně, pokud by byl neúspěšný;
- podíl více uživatelů na jedné položce (omezení třeba na max. 10 uživatelů na 1 položku);
- vizualizace - u formuláře by bylo znázorněno, které položky jsou již vyčerpány, u kterých je nedostatek z minulého měsíce (převody mezi měsíci);
- správce by viděl navíc, kteří uživatelé a v jakém množství (počet, %) si jednotlivé položky rozebrali;
- správce by měl možnost filtrovat položky výstupy a vytvářet výstupy (PDF, xlsx), také srovnání podle uživatele (i za uzavřená období – měsíc),
- filtrování položek na stránce uživatelem,
- položky:
--- správce přiřadí v databázi k jednotlivým položkám jednotky (např. rolovací seznam), např. ks, balení, kg (keramická hlína), ap.,
--- po přihlášení jiná rozhraní pro uživatele a správce; uživatel potřebuje vidět, zda je položka již vyčerpána a zadat kolik vyčerpá, správci bych přidělil možnost sledovat, kdo si kolik množství vzal na svá bedra - toto se dá také snadněji kotrolovat, aby jsme si nedávali splněno a ve škole to nakonec ani nebude!
--- správce by k položce vkládal informace (č., název, další info - ZŠ - rozdělení podle tříd, MŠ (někteří rodiče preferují tu skupinu, kde mají své děti), počet, jednotku, splněno v %) pole k vložení nebo rolovací seznam s počtem, dále variabilní text - jednotka, tlačítko "Zajistím"
--- automatické zasílání zprávy uživateli, které položky a v jakém množství zadal do systému, při více položek může dojít k mýlce,
--- vizualizace: měsíc předchozí a budoucí – převod z minulého do stávajícího a také při nezajištění do budoucího měsíce;
--- vizualizace: uživatel/správce by mohl listovat v měsících – v minulé by byly neaktivní, budoucí by byly aktivní – uživatel by mohl získat dlouhodobou spolupráci, pokud by listování nebylo možné – požadoval bych vložení výstupu na stránky,
--- u výstupu např. do PDF by mohl správce ovlivnit zobrazované sloupce – ne každý touží být zviditelňován.
Martin Kejzlar 26. 1. 2017
S výše popsaným by neměl být větší problém. Je toho ovšem dost. Jelikož bych tu aplikaci dělal dostupnou i pro jiné subjekty, bylo by mou snahou, aby to mělo co nejvíce funkcí, ale to by nějaký čas trvalo. Můžu se zavázat, že základní funkčnost bude do těch 2 týdnů od začátku realizace. Některé věci, ne přímo podstatné pro chod aplikace, jako nějaký export do PDF bych přidával poté postupně podle času.
Jen mi není zcela jasné to rozdělení podle tříd. Je mi jasné, že lidé rádi podpoří třídu ve které je jejich dítě, ale potřeboval bych vidět nějaké příklady použití z praxe. Abych mohl ke začátku správně navrhnout strukturu aplikace. Zkuste napsat pár příkladů z praxe, abych mohl promyslet všechny možné scénáře.
V Arše jsou 4 skupiny: MŠ, ZŠ 1. a 2. třída, ZŠ 3. a 4. třída, ZŠ 5. - 9. třída. Každá skupina může klást specifické požadavky na pomůcky a mohou se samozřejmě překrývat - napadá mě, zda by nebylo pro správce lepší zadat 1 nebo také všechny skupiny, pod kterou by hmotný dar spadal. Třeba v zaškrtávacím boxu + další pole („vše“), které by zaškrtlo všechny předchozí.
Oblasti sponzorských darů – kancelářské, výtvarné (vč. keramika), toaletní a úklidové potřeby, potraviny pro jídelnu, uhlí. Mimořádné/jednorázové akce: notebook (výpočetní technika), šatní skříňky, poličky, kotlík na vaření vody nad ohněm :) ap.
Pravidelné sponzorské dary konkrétně: šanony, tužky, propisky, zvýrazňovače, barevné papíry, vodové barvy, barvy na textil, štětce, korálky, řezací podložka, glazury, keramické barvy práškové/tekuté, mýdlo tekuté/pevné, papírové kapesníčky v boxu/v balíčcích, mouka, šťáva, ap.
Martin Kejzlar 9. 2. 2017
Nějak se mi nakupila práce, tak se zatím nechci k něčemu zavazovat, ale zajímá mě to. Pokud se nikdo výzvy neujme, ozvu se snad tak za 2-3 týdny.
Děkuji Vám za informaci. Počítáme s Vámi :)
Martin Kejzlar 7. 4. 2017
Omlouvám se, ale nedaří se mi vyhrabat se ze zakázek a pořád se něco dodělává pro důležité klienty. Určitě sem za pár týdnů, až bude volněji kouknu, ale zatím nemohu nic slíbit. Kejzlar
Martin Kejzlar 25. 5. 2017
Dobrý den. Je ještě zájem o realizaci? Mohl bych se do toho pustit.
Dobrý den, určitě máme. Díky :)
Zástupci rodičů, kteří jsou propojeni se školou
Vzdělávání
Občanská společnost
Rodiče dětí, které dochází do Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi. Výbor spolku zastupuje rodiče při jednání ze školou a je přímou podporou školy v dalším rozvoji a fungování. Předávání informací rodičům. Zajišťování sponzoringu. Zajištování školního mikrobusu pro děti, které nemají odvoz, či nemohou autobusem.