Strategie oslav 10. výročí organizace

0
bodů

V r. 2017 slavíme 10 let. Jak to udělat, aby to oslovilo veřejnost a sloužilo jako dobrá propagace?

Public Relations
Sociální sítě
Strategie
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Potřebujeme dobře zpropagovat výročí organizace, organizaci samotnou a její činnost. S oslavou výročí nemáme zkušenost, v PR nejsme zkušení.

Popis

Potřebovali poradit, jak uchopit oslavy 10. výroční neziskové organizace, která pomáhá rodinám. Rádi bychom od ledna do prosince 2017 při jednotlivých akcích a aktivitách (jednorázové kulturní akce, vzdělávací akce apod.) na výročí upozorňovali. Plánujeme také koncert s následným rautem pro partnery a sponzory. Chceme mít v tisku a rádiu rozhovory a zařizujeme si propagační bannery. Budeme na výročí upozorňovat také na FB a webu. Ale neumíme vytvořit nějakou koncepci, strategii, jak to celé uchopit, aby to mělo "hlavu a patu" a někam to směřovalo. S PR jsme asi stále ještě v plenkách, asi ho zatím pořád moc neumíme ... Jinak co se týká financí, potřebovali bychom mít celou kampaň spíše nízkonákladovou.
sociální služby, dobrovolnictví, programy pro rodiny, NRP
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (dále jen CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010. Nabídkou programů a služeb napomáhá posilování rodinných vztahů a celkové podpoře rodin a také posílení významu tradičních rodinných hodnot ve společnosti. CPR Vysočina se zaměřuje na poskytování služeb pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy: pro děti, mládež, rodiče a seniory. Jedná se o:  koordinaci dobrovolnické služby (vyhledání a vzdělávání dobrovolných pracovníků, kteří následně poskytují služby seniorům, osobám se znevýhodněním a rodinám s dětmi),  poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi,  práci s rodinami zařazenými do náhradní rodinné péče,  koordinaci, poskytování a podporu volnočasových a společenských aktivit pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.  přípravu a zajišťování vzdělávacích programů (přednášky, semináře, kurzy) pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, seniory, lektory, koordinátory, snoubence apod.).  spolupráci s dalšími podobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi. Jednorázové kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost převážně z Jihlavy se staly již tradičními. Patří mezi ně např.: Karneval pro děti, Ples rodin, Týden pro rodinu, dílničky pro děti na Pouti ke sv. Jánu, Noc kostelů, letní příměstské tábory a podzimní vzdělávací program pro školy s názvem Toulky jihlavskou minulostí