Korektúra a editácia anglického textu

0
bodů

Hľadáme človeka, ktorý nám spraví korektúru a editáciu 4 krátkych textov v anglickom jazyku.

Copywriting
Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Texty potrebujeme pre nášho zahraničného partnera

Popis

Hľadáme človeka so skvelou angličtinou a dobrým citom pre písaný text. Ide o 4 texty už preložené do angličtiny, ktoré potrebujú korektúru a editáciu podľa českej predlohy. Každý z textov má asi 1,25 NS. Ide o pomerne jednoduchý, neodborný text. Tešíme sa na spoluprácu.
IT poradenství I Salesforce CRM pro neziskovky
Vzdělávání
Poradenství
Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti informačních technologií, pomáháme s digitální architekturou a zaváděním Salesforce CRM neziskovým organizacím a vzdělávacím institucím. Přinášíme know-how z komerčního do neziskového sektoru prostřednictvím týmu zkušených konzultantů (dobrovolníků).