Návrh interieru pro úpravy centra denních služeb

13
bodů

S novou koncepci centra denních služeb chceme nově upravit celý prostor.

Design
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Současné prostory jsou zařízeny a upraveny hodně konvečně. Chtěli bychom vytvořit prostředí, které bude klienty motivovat a aktivizovat.

Popis

Jedná se o 6 větších místností a spojovací chodby. Tyto prostory jsou poměrně tmavé (málo přirozeného světla) proto je nutné zvolit vhodnou výmalbu a umělé osvětlení. Navíc bychom potřebovali poradit s uspořádáním jednotlivých místností a s výběrem vybavení a doplňků. Po úpravách by všechny místnosti měli klientům nabízet příjemné prostředí k relaxaci, ale zároveň by měly být prostorem pro různé aktivity – hudba, sport, vzdělání.
poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním
Sociální služby
Práh jižní Morava poskytuje lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších. Pomáháme prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Jsme pevnou součástí systému poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb Jihomoravského kraje. Intenzivně spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou FN Brno Bohunice, Psychiatrickou nemocnicí Brno Černovice, Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, s mnoha ambulantními psychiatry a psychology. Úspěšně realizujeme projekty financované z fondů EU.