Grafická úprava cedulky - Hmyzí domeček

7
bodů

Grafická úprava textu na A5. Spěchá, nejlépe do 19. 8. 2016.

Grafika
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme umístit malou informační cedulku k místu, kde umístíme domeček pro hmyz, aby byli kolemjdoucí informováni.

Popis

V rámci her budeme dotvářet domeček pro hmyz. Do terénu k němu potřebujeme umístit malou cedulku velikosti cca A5. Potřebujeme materiál graficky upravit. Vhodné by bylo jej koncipovat obdobně, jako máme již jeden infopanel v území (naleznete v příloze pod názvem broukoviště), a to zejména co do barev. A také druhou cedulku (ježek)
NGO - řešíme Amazon, letiště, otevřené radnice, územní plán
Životní prostředí
Občanská společnost
Jsme nezisková organizace zabýající se územním plánováním, watchdogem a zapojováním veřejnosti. U různých záměrů se snažíme jednat s protistranou (investory, úřady, odborníky), účastníme se správních řízení, pořádáme besedy, akce, na kterých informujeme a zapojujeme veřenost. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi po celé ČR, mj. s Frankem Boldem, Oživením. Nově jsme se začali věnovat péči o zvláště chráněné území. Pořádáme exkurze a hry pro děti. Zaměřujeme se tak na vzdělávání k ochraně přírody.