Letáček DOBROVOLNICKÁ KAVÁRNA

0
bodů

Chceme letáček, do kterého budeme vpisovat jednotlivé pozvánky na akce pro dobrovolníky.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Popularizace dobrovolnictví; posilování prestiže dobrovolnictví; pozvání zájemců na konkrétní akce, besedy, setkání, prezentace dobrovolníků

Popis

Letáček DOBROVOLNICKÁ KAVÁRNA nám umožní graficky uchopit pozvánky jak pro zapojené dobrovolníky, tak pro veřejnost. DOBROVOLNICKÁ KAVÁRNA je otevřena každý čtvrtek a chystáme setkání dobrovolníků z různých oblastí; pozvání zajímavých hostů na besedy pro dobrovolníky; oslovování veřejnosti.

Komentáře

Děkujeme Lucii za skvělý teták DOBROVOLNICKÉ KAVÁRNY. Je moc pěkný a již ho používáme na první akce v měsíci červen. Výborná spolupráce.
Jsme Centrum pro dobrovolníky v Ústí nad Labem.
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Sloužíme pro dobrovolníky a dobrovolnictví, v lokalitě i v zahraničí. Informujeme, školíme dobrovolníky, otvíráme nové dobrovolnické příležitosti.