Lektor správného předčítání dětem

13
bodů

Příprava semináře/workshopu pro seniory (dobrovolníky) na téma: Jak správě číst pohádky dětem.

znalost českého jazyka
dobrou výslovnost
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Senioři/dobrovolníci chodí pravidelně číst do MŠ,někteří potřebují zlepšit přednes a výslovnost, aby čtení bylo poutavější a děti bavilo.

Popis

Pro projekt Mezi námi Přečti hledáme lektora, který by jednorázově pomohl s přípravou workshopu pro dobrovolníky/seniory a následně ho lektoroval (není podmínkou). Cílem vzdělávacího programu je nácvik správné techniky předčítání, seznámení se základními technikami a pravidly správné čtení nahlas, rétorikou, vyprávěním příběhů, správnou výslovností apod. Vzdělání lektora v oboru lingvistiky, pedagogiky není nutné. Vhodné jsou zkušenosti s veřejným projevem a práce s větší skupinou osob.
Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.
POSLÁNÍ: Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.