Nenáročné a překlady do angličtiny, které potěší

0
bodů

Jedná se o překlad 1) medailonků našich dobrovolníků (30 krátkých textů) a 2) jedné pozvánky

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme přeložit medailonky našich kmenových dobrovolníků a dalších Tamjdemáků, aby si i zahraniční dobrovolníci mohli přečíst KDO JSME.

Popis

Hledáme někoho, kdo nám kvalitně pomůže přeložit tyto texty do angličtiny, a to do 19/8/2016. Sami bojujeme s časem a vaše pomoc nám uvolní ruce na jinou důležitou práci. 1) pozvánka na první zářijový víkendový dobrovolnický projekt + text o organizaci, které budeme pomáhat v sekci "Kam Jedeme?" Vše je k dispozici on-line zde - http://www.tamjdem.cz/zazij-zakulisi-pohadkoveho-festivalu-3-dny-na-tema-cirk/ (nebo v příloze) Poznámka: překlad je třeba až do věty "Podívej se na pozvánku na letošní ročník fetivalu.." (včetně) zbytek už mám jako template na všechny projekty. 2) překlad celkem 30 krátkých medailonků našich nejdůležitějších dobrovolníků, kteří s námi projekty realizují! Vše je k dispozici on-line zde - http://www.tamjdem.cz/o-nas/lide-v-tamjdemu/ Pozor, sekce má 3 strany. Medailonek se zobrazí celý, jen když kliknete na jméno člověka, nebo na číst dál. V této části překladu bude třeba i vykopírovat a uložit texty např. do wordu. Pokud bude třeba, připravím to ve variantě word na vyžádání, aby překladatel nemusel nic kopírovat. Zatím ale posílám jen on-line odkaz na soubor textů a doufám, že bude stačit. Děkuji předem za spolupráci!
Propojujeme dobrovolníky s neziskovkami u nás i ve světě!
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
... práce zadarmo není nadarmo! Od roku 2013 působíme v oblasti českého a mezinárodního dobrovolnictví. CO DĚLÁME? - organizujeme Víkendovky – víkendové expedice okolo 10 dobrovolníků na pomoc českým neziskovým organizacím - realizujeme Workcampy – až dvoutýdenní dobrovolnické projekty s mezinárodní účastí na pomoc neziskovkám v ČR a do světa na stejné projekty vysíláme ty, kterým je doma těsno. PROČ TO DĚLÁME? PROPOJUJEME dobrovolníky se zajímavými neziskovými organizacemi všeho druhu v ČR i ve světě. VYTVÁŘÍME PŘÍLEŽITOSTI zapojit se do smysluplné práce různých iniciativ, učit se praxí a vlastní zkušeností, rozvíjet se, poznávat nové lidi a nové kultury. PŘISPÍVÁME k rozvoji českých neziskových organizací a k naplňování jejich vizí... ke společnosti, ve které lidé zodpovědně berou změnu do svých rukou.