Zhodnocení srozumitelnosti a webu a plakátů

0
bodů

Prosíme o zhodnocení, zda máme web přehledný + srozumitelný, zda plakáty obsahují dostatek informací

Tvorba webu
Design
Grafika
Public Relations
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Nejsme si jisti, zda web a plakáty tak, jak je samy tvoříme, jsou pochopitelné, srozumitelné a atraktivní pro naše uživatele.

Popis

Potřebujeme, aby si někdo externí přečetl naše stránky a zhodnotil, jestli z nich vyrozumí, co nabízíme a jak se naše jednotlivé činnosti od sebe liší. Budeme vděčni za případné návrhy k přetextování stránek tak, aby k lidem srozumitelně promlouvaly a motivovaly je k využívání našich programů, aktivit a služeb. Zajímá nás také, zda uspořádání webu je přehledné a pro uživatele logické, zda se mu v nich dobře hledá a orientuje. Chtěly bychom znát Váš celkový dojem ze stránek: názor na vizáž, grafiku a celkovou image. Také nás zajímá názor na naše plakáty, které jsou k vidění na webu. Obsahují všechny potřebné informace? Není na nich textu naopak příliš? Jsou srozumitelné a zajímavé? Co byste nám doporučili ke zlepšení?
sociální služby, dobrovolnictví, programy pro rodiny, NRP
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (dále jen CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010. Nabídkou programů a služeb napomáhá posilování rodinných vztahů a celkové podpoře rodin a také posílení významu tradičních rodinných hodnot ve společnosti. CPR Vysočina se zaměřuje na poskytování služeb pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy: pro děti, mládež, rodiče a seniory. Jedná se o:  koordinaci dobrovolnické služby (vyhledání a vzdělávání dobrovolných pracovníků, kteří následně poskytují služby seniorům, osobám se znevýhodněním a rodinám s dětmi),  poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi,  práci s rodinami zařazenými do náhradní rodinné péče,  koordinaci, poskytování a podporu volnočasových a společenských aktivit pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.  přípravu a zajišťování vzdělávacích programů (přednášky, semináře, kurzy) pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, seniory, lektory, koordinátory, snoubence apod.).  spolupráci s dalšími podobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi. Jednorázové kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost převážně z Jihlavy se staly již tradičními. Patří mezi ně např.: Karneval pro děti, Ples rodin, Týden pro rodinu, dílničky pro děti na Pouti ke sv. Jánu, Noc kostelů, letní příměstské tábory a podzimní vzdělávací program pro školy s názvem Toulky jihlavskou minulostí