Pozvánka na stezku odvahy

0
bodů

Plakátek / pozvánka na stezku odvahy

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zveme děti z širokého okolí na prázdninovou stezku odvahy.

Popis

Potřebujeme pozvánku na prázdninovou stezku odvahy pro děti.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.