Vytvoření loga.

0
bodů

Logo pro Domov z.s.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Logo bude sloužit na propagačních materiálech , pomáhat identifikaci spolku a bude tvořit povědomí o spolku Domov.

Popis

Mám na mysli dlouhodobou značku,identifikační kritéria-nezaměnitelnost,rozpoznatelnost,zapamatovatelnost, nadčasovost,čitelnost,rozšířitelnost,emotivní hodnota. Logo bude sloužit pro tento cíl ve spolku Domov-dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení . Bydlení formou rozptýlených bytú v komunitě.Bydlení bude určeno pro osoby v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi se rozumí ekonomicky aktivní osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy.
Lidská práva
Sociální služby
Životní prostředí
Devět let pracuji v soc.službách.Poslední tři roky v organizaci www.pdz.cz jako terénní pracovník case manager.