Překlad knihy z angličtiny do češtiny

13
bodů

Překlady
Angličtina
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Chceme pedagogům a jejich žákům poskytnout odbornou literaturu, která v České republice není dostupná v češtině.

Popis

Rádi bychom uveřejnili překlad učebnice a manuálu pro pedagogy, který se zabývá komunikační výchovou, veřejným vystupováním a soutěžní debatou. V dnešní době jsou komunikativní dovednosti i jedním z předpokladů pro uplatnění se na trhu práce, takže tato kniha nemá význam jen pro naši organizaci, ale pro společnost jako celek. Kniha bude vydána za podpory našeho partnera a bude distribuována zájemcům pouze za poštovné a balné. Rozsah knihy pro studenty je 120 normostran. Rozsah manuálu pro pedagogy je 80 normostran. V případě dotazů či zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte. Stejně tak pro zaslání podkladů.
Vzdělávací aktivity pro mládež formou soutěžní debaty
Česká debatní společnost, z. s. (ČDS), IČ 26656817, vznikla 19. 3. 2004. Je nestátní neziskovou organizací se sídlem v Olomouckém kraji a celorepublikovou působností. ČDS je organizací dětí a mládeže, děti a mládež jsou také její primární cílovou skupinou. Ve své činnosti se zaměřuje především na vzdělávání dětí a mládeže, ale i dospělých, v umění rétoriky, argumentace a kritickém myšlení. Hlavní využívanou metodou je akademická soutěžní debata, v níž také ČDS organizuje soutěže a své členy podporuje při účasti v soutěžích jiných organizací. ČDS je držitelem licence vzdělávací metody Verbattle pro Českou republiku. Mezi nejvýznamnější projekty mimo vlastní pravidelnou vzdělávací činnost patří především Heart of Europe a Objekt 33. Heart of Europe je největší nezávislý mezinárodní debatní turnaj na světě, kterého se každé léto v Olomouci účastní stovky středoškoláků a jejich učitelů z desítek zemí celého světa. Objekt 33 je název projektu rekonstrukce bývalého muničního skladu číslo 33 v areálu někdejší vojenské posádky v Mikulovicích u Jeseníka do podoby školicího a vzdělávacího střediska.