Strategický plán organizace

13
bodů

Rádi bychom, aby byl kvalitně zpracován a využíván...

Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Organizace potřebuje tento dokument, aby mohla směřovat své fundraiserské a jiné aktivity na jeho plnění a mohla se tak postupně i rozvíjet.

Popis

Organizace se dostala do fáze, kdy je třeba sepsat tento dokument, aby se mohlo dlouhodoběji plánovat. Zatím to prakticky fungovalo, že bylo vymyšleno a následně zrealizováno. Abychom však do všech aktivit vnesly řád a vedoucí zaměsntnaci se mohly o co opřít, stává se tento dokument velmi důležitým. Bohužel, administrativních pracovníků je v hospici velice málo. Tento dokument jsem začala psát z vlastní iniciativy dle "vzoru" a dostala jsem se na 13 stran, kdfe jsem pak začala váhat, zda je to k něčemu... Prosím tedy o pomoc šikovného srtatega, či manažera, aby nám s tímto dokumentem pomohl a nejlépe ho sepsal dle podkladů od nás.

Komentáře

Josef Zemek 1. 5. 2016
Dobrý večer, rosím pošlete mi to, podívám se na to.
...místo, pro kvalitní a důstojný život...
Sociální služby
Zdraví
Poradenství
Hospic sv. Alžběty o.p.s. je obecně prospěšná společnost podporující péči o nevyléčitelně nemocné s onkologickým onemocněním a se syndromem demence formou komplexní hospicové péče a to zejména na území města Brna. Cílem organizace je zajištění co nejvyšší kvality života nevyléčitelně nemocných a umírajících, podporovat pečující o tyto nemocné a přispívat k prosazení principů hospicové péče v dalších zařízeních, kde nemocní umírají